Preskočiť na obsah

O nás

Bratislavský detský zbor existuje od roku 1962. Jeho hlavným zameraním je koncertná činnosť doma i v zahraničí. V súčasnosti pôsobí pod Základnou umeleckou školou M. Ruppeldta v Bratislave.

Členskú základňu tvoria deti vo veku od 7-16 rokov. Pred nástupom do zboru je umožnené absolvovať aj zborovú prípravku, kde môžete prihlásiť už predškolákov. Zaradením zboru do školského systému základných umeleckých škôl, členovia zboru získajú tiež základné hudobné vzdelanie v podobe hudobnej teórie a základy hry na klavíri alebo iný harmonický nástroj. Okrem zaujímavých a atraktívnych koncertov a nahrávaní, deti nadobúdajú nové priateľstvá, sociálne väzby, smerujú k umeleckým a spoločenským hodnotám a zveľaďujú kultúrne tradície.

Ťažisko repertoáru je rôznorodé: od úprav ľudových piesní, cez sakrálne skladby až k spirituálom a populárnej hudbe.

Spievanie v zbore je jednoznačne jedna z najlepších aktivít, ktorú som mohol počas detstva a dospievania zažiť. Okrem vzťahu k hudbe však spievanie v zbore formovalo aj moju osobnosť. Účasťou na pravidelných skúškach som v sebe podporil zodpovedný prístup k plneniu povinností. Na zborových zájazdoch a sústredeniach som sa učil samostatnosti a žitiu v kolektíve. To najhodnotnejšie na zborovom spievaní však pre mňa vždy boli vzťahy. Vzťahy medzi spevákmi a dirigentom, vzťahy medzi spevákmi navzájom, vzťahy medzi zborom a divákmi. Dovolím si povedať, že bez toho aby boli všetky tieto vzťahy na vysokej úrovni, by žiadny zbor nemohol fungovať. 

Martin V.

V BDZ som spievala 11 rokov. Popri speve som sa naučila i disciplíne a zodpovednosti, potrebe zladiť v kolektíve nielen naše hlasy. Vďaka zboru mám mnohé dlhoročné priateľstvá a cestovala som do krajín, kam by som sa inak nedostala. Zažila som spolupatričnosť v rámci širšej hudobnej rodiny a umenie je dodnes mojou najväčšou záľubou. Spomienky na sústredenia, vystúpenia a koncertné zájazdy patria k najkrajším z môjho detstva a dospievania. Ďakujem pekne tete Elenke, Ondrejovi a tete Danke, že toto všetko umožnili.
 
Barbora B. B.

Zborový spev je pre mňa niečo ako druhé dýchanie. Existujem v ňom už cez 30 rokov a neviem si predstaviť život bez neho. Našla som v ňom lásku k hudbe, lásku k spoločenstvu spevákov, k sile zboru, ale aj tú životnú.

Katarína R.